Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lehota - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lehota, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1750 – 1755. Začiatkom 19. storočia bol reštaurovaný. V polovici 20. storočia bol rozšírený prístavbou na južnej strane presbytéria. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, južnou prístavbou a s predstavanou vežou. Svätyňa má v uzávere valenú lunetovú klenbu a dve polia krížovej hrebienkovej klenby. Klenba dosadá na vtiahnuté piliere s pilastrami. Loď má rovný strop a pod chórom pruskú klenbu. Fasády sú členené lizenovým orámovaním. Veža s nárožnými lizénami je zakončená ihlanom. [1]
 

Kostol je zasvätený sv. Anne, ktorej obraz tvorí dominantu oltára. Na jeho vrchole je umiestnená pozoruhodná plastika Panny Márie, ktorú zdobia ľudské vlasy. Podľa rozprávania pamätníkov je to dar od ťažko chorej dievčiny, ktorá vo svojich modlitbách žiadala Pannu Máriu o uzdravenie. Keď sa dievčina vyliečila, ostrihala si vlasy a ako vďaku za svoj život nimi ozdobila sošku Panny Márie v Kostole sv. Anny v Lehote. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 178.
[2] www.lehota.sk/historicke-pamiatky.html (21.11.2017)
Bibliografia
www.lehota.sk
GPS
48.311922, 17.991403
48°18'42.9"N 17°59'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk