Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lehôtka pod Brehmi - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lehôtka pod Brehmi, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený okolo roku 1911. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s lunetami. Vonkajšia architektúra je v historizujúcom slohu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 179.
GPS
48.542795, 18.807555
48°32'34.1"N 18°48'27.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk