Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lekárovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Lekárt, Lekart
Lokalita
obec Lekárovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený okolo roku 1800 na spôsob východoslovenských sakrálnych gréckokatolíckych objektov, projektovaných v stavebnej kancelárii tereziánskych čias. Upravený bol koncom 19. storočia. Renovovali ho v roku 1957. V pôdoryse retarduje trojpriestorovosť drevených kostolov, ku ktorej sa ešte pripája predstavaná veža. Fasáda je členená lizénami, na západnej strane opornými piliermi. Štvorpodlažná veža postavená v roku 1896, členená lizénovým rámom, mala pôvodne vysokú stanovú strechu, ktorú pri oprave v roku 1957 nahradili trojitou cibuľovitou kupolou. [1] Strecha veže dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Sakrálny objekt má polygonálny uzáver.
 

Ikonostas s hlavným oltárom bol zostavený zo starších klasicistických detailov a doplnený secesne chápanými barokovými ornamentálnymi prvkami a olejomaľbami z prvej polovice 20. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie pochádza z konca 19. storočia. [2]
 

S výstavbou kostola začali pravdepodobne po zriadení farnosti koncom 18. storočia. Oprava v roku 1947 odstránila len dôsledky poškodenia počas druhej svetovej vojny, napríklad deštrukciu veže, významnejšou bola rekonštrukcia z roku 1957. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Počas stavebných úprav po roku 1990 bola vymenená dlažba za mramorovú, odstránená kazateľnica, obnovený ikonostas, omietky a i. Posviacku chrámu po ich ukončení v roku 1996 pripomína pamätná tabuľa na priečelí. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 180.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 180.
[3 - 4] www.obeclekarovce.sk/greko.php?page=uvod (4.3.2019)
GPS
48.603631, 22.163844
48°36'13.1"N 22°09'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk