Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leľa - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Léled, Lelid
Lokalita
obec Leľa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v rokoch 1752 – 1774. Obnovili ho koncom 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s pristavanou sakristiou a dodatočne postavenou predstavanou vežou. Pôvodne bola sakrálna stavba bez veže a čelná fasáda sa končila barokovým vykrojeným štítom. [1] Fasády sú hladké, členené iba segmentovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár s ambitom je neskorobarokovým z druhej polovice 18. storočia, riešený stĺpovou architektúrou s plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Pavla, a v nadstavci s dvoma anjelmi. Po stranách oltára sú rokajové krídla. Na dverách ambitu sú obrazy sv. Michala archanjela a sv. Juraja. Kazateľnica je neskorobaroková, na parapete s obrazmi štyroch evanjelistov z druhej polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je z roku 1879. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 180.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 180.
GPS
47.859457, 18.772361
47°51'34.1"N 18°46'20.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk