Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leles - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Leles, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z prvej polovice 19. storočia. Renovovaný bol v roku 1912. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovým zakončením a predstavanou vežou. Priestor je krytý rovným stropom. Fasády sú členené lizénami. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Obradový stôl je z roku 1890. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 181.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 181.
Bibliografia
www.leles.sk
GPS
48.462494, 22.034915
48°27'45.0"N 22°02'05.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk