Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lemešany - Synagóga
Lokalita
obec Lemešany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1864 dal Šalamon Zemplinger vystavať novú modlitebňu. V jej interiéri boli staré, viac ako storočné mosadzné svietniky a ručne písaná „Tóra“ z roku 1771. Modlitebňa bola znovu opravená a vymaľovaná v roku 1929 z milodaru Natana Weisa, ktorý odišiel do Ameriky. V roku 1953 bola v budove modlitebne zriadená pekáreň. [1]
 

Spustnutý voľne stojaci objekt na políčku miestneho roľníka predstavuje tradičné riešenie vidieckej synagógy. Zamurované polkruhové okenné oblúky sú badateľné pod opadanou omietkou. Umiestnenie áronu hakodeš na východnej strane zdôrazňuje zvislé spevnenie múru a dvojica okien. V hornej časti parcely, na hlavnej ulici, stojí prízemný podpivničený objekt, ktorý zrejme slúžil ako škola, rituálny bitúnok alebo byty zamestnancov židovskej obce. [2]
 

Počas sčítania obyvateľov v roku 1869 patrili spoločenstvu židov v Lemešanoch dve budovy – synagóga a škola. Obe slúžili nielen spoločenstvu izraelitov v Lemešanoch, ale aj Židom z okolitých obcí. Budova židovskej synagógu stojí v obci dodnes. Je však veľmi poškodená, nakoľko dlhý čas slúžila ako sklad. Nechýbala v nej schránka na Tóru, čiže židovské náboženské spisy a tabule s Desatorom Božích príkazov, svietniky, skrine na oblečenie rabína, lavice pre mužov a balkón pre ženy a deti. Za modlitebňou boli kúpele, bazény s vodou, kam veriaci schádzali na očistný kúpeľ pred sobotňajším sviatočným dňom. [3]

Pamiatková ochrana
Nutná obnova!
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je zlý!
Prístup
Lemešany 80.
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. (6/2021)
[2] www.slovak-jewish-heritage.org/database/database_sk.php?MonumentID=106&LangID=2&CategoryID=0 (26.6.2021)
[3] Informačná tabuľa v teréne. (6/2021)
Bibliografia
www.lemesany.sk
GPS
48.851707, 21.271586
48°51'06.2"N 21°16'17.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk