Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
léno
pôda, ktorú prepožičal panovník feudálnym pánom – vazalom za službywww.pamiatkynaslovensku.sk