Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lentvora - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lentvora, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1810. Je to sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop a plytkú konchu v uzávere. Fasády sú hladké. Drevená protestantská empora z dvoch strán priestoru stojí na stĺpoch. [1]
 

Barokovo-klasicistický oltár s úponkovými bočnými ušami a nadstavcom má v predele obraz Poslednej večere a na strednej ploche obraz Ukrižovaného z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lentvora - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2013Lentvora - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 183.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 183.
GPS
48.373357, 19.451373
48°22'24.1"N 19°27'04.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk