Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leopoldov - most
Lokalita
obec Leopoldov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Most vznikol ešte počas stavby pevnosti v rokoch 1665 - 1669. Postavili ho nad jedným z ramien bohato meandrujúceho Váhu. Spájal západnú bránu s osadou, v ktorej sa usadili robotníci z pevnosti. [1]
 

Piliere mosta tvoria kvádre z jemného pieskovca a podľa odborníkov sú so zreteľom na vek mosta v relatívne dobrom stave. Ich povrch je však zvetraný. Podobný problém sa týka aj ostatných častí – podperákov a klenieb. [2]
 

Trojklenbový most tvoria tehly, ktoré však postupne nahrádza nová výplň. Reštaurátori predpokladajú, že dnešnú podobu získal most až omnoho neskôr – povrchové časti – nadmurovka s korunnou rímsou, pôvodne zrejme tiež kamennou, sú výsledkom mladších úprav mosta. V minulosti povrch podobných mostov tvorili žulové kocky. [3]
 

Svoju funkciu most plnil ešte donedávna – pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa pod ním vo vysychajúcom ramene Váhu čľapotali husi a kačice. Svedčí o tom napokon aj pomenovanie lokality (Trolasky), ktoré je motivované tvarom pôvodného ramena a odvodené od latinského slova trulla, čiže panvica, preto sa v mnohých mapách uvádza názov Trulasky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mosta je dobrý.
Poznámky
[1 - 4] www.leopoldov.sk/sk/o-meste/informacie-o-meste/historia-a-pamiatky-mesta.html (29.12.2019)
Bibliografia
www.leopoldov.sk
GPS
48.446756, 17.771083
48°26'48.3"N 17°46'15.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk