Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leopoldov - pevnosť
Lokalita
obec Leopoldov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
Bibliografia
www.leopoldov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk