Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leopoldov - pranier
Lokalita
obec Leopoldov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kamenný pranier z roku 1678. Dvojdielny štvorhranný pilier zakončený kamenným ihlancom. Dolný pilier s plochým výklenkom, v ktorom visí na krátkej reťazi veľká kamenná guľa. [1] Výška praniera je tri metre. [2]
 

Pranier slúžil na trestanie previnilcov verejným trestom – „pranierovaním“. Bol postavený po udelení výsady mestského súdnictva cisárom Leopoldom I. Pôvodne bol umiestnený na inom mieste, ale v roku 1960 bol premiestnený do mestského parku. Verejné tresty sa vykonávali priviazaním odsúdených na pranier. Tresty sa udeľovali za verejné pohoršenie, krádeže, ohováranie, ublíženie a podobne. Najčastejšie sa uskutočňovali v nedeľu, v dňoch sviatkov či jarmoku. Previnilcov súdila mestská rada, ktorej predsedom bol richtár. [3]
 


 

Na ukážku uvádzame rozsudok mestského súdu v doslovnom znení:
 

Dňa 13. novembra 1865
 

Žalujúci: Zelenay Ján, obivatel Mestečski. Obžalovani: Zverina Jozef, obivatel Mestečski.
 

Žalujúci Zelenay Ján prednáša Ponos že Zverina Jozef jemu idúce z Madunicz do Mestečka v Šenku Madunickem čapicu z hlavy strhol a vzal, kterú aj do včulka spatki nenavratil, - pritom jemu i zlorečil a nadával prečož žáda a prosí abi obžalovaní skrz tento Prestupek potrestaní bol tím viaz ponevač on staku hanbu domu jit musel. Obžalovani Jozef Zverina prednesol spravedlneni že on žalujicemu tu čapicu stej pričini vzal ponevač on jemu 80 cx dlžen bol a takove jemu navratit nechce. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v mestskom parku.
Fotogaléria
Leopoldov - pranier foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 184.
[2 - 4] www.leopoldov.sk/sk/o-meste/informacie-o-meste/historia-a-pamiatky-mesta.html (29.12.2019)
Bibliografia
www.leopoldov.sk
GPS
48.446997, 17.766004
48°26'49.2"N 17°45'57.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk