Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leopoldov - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Leopoldov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
Bibliografia
www.leopoldov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk