Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lesenice - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lesenica
Lokalita
obec Lesenice, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol z 18. storočia. Prestavaný a upravený v pseudorománskom slohu bol na začiatku 20. storočia. Jednoloďová dispozícia s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Loď je členená pilastrami, ktoré mali pôvodne niesť klenbu, ale strop je rovný. Fasáda je členená lizénami a neorománskym podstrešným vlysom. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Hlavný oltár je neoklasicistický zo začiatku 20. storočia, na zvýšenej predele má nové obrazy Zvestovania Panny Márie a Prijímania sviatosti oltárnej. Nad oltárom visí reliéf Narodenia Panny Márie v neoklasicistickom ráme s chybným datovaním 1730, ide však o historizujúcu prácu z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovili ho v rokoch 1960 – 1961. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 184.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 184.
Bibliografia
www.lesenice.sk
GPS
48.105591, 19.246955
48°06'20.1"N 19°14'49.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk