Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lesíček - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Lesníček
Lokalita
obec Lesíček, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Dvojpodlažná ľudová stavba bez slohovej atribúcie, postavená v roku 1802. Pozdĺžny priestor s oblým oltárnym uzáverom a dreveným rovným stropom. Nad čelnou fasádou je malá strešná vežička. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Oltár je pseudorománsky z roku 1924 s obrazom Anjela pri hrobe od Ľ. Lucsanszkého z Prešova. Za oltárom je pamätná tabuľa vzťahujúca sa na stavbu kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 184.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 184.
GPS
48.919329, 21.384525
48°55'09.6"N 21°23'04.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk