Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Letanovce (Kláštorisko) - Kláštor kartuziánov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ruiny kláštora na Skale útočišťa (Lapis refugii), ktorý založili kartuziáni v roku 1299. Objekt rozšírili novým kostolom v roku 1330. Kláštor bol v roku 1436 vypálený a pri obnove koncom 15. storočia dostal ďalšiu polygonálne zakončenú kaplnku. V roku 1543 dali Levočania opustený kláštor a kostol zbúrať. Odvtedy leží v ruinách. Z niekdajších stavieb sa zachovalo základové murivo a miestami zvyšky obvodových múrov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 1983 pod vedením archeológa doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. prebiehal dlhé roky odborný výskum kláštora a neskôr aj postupná konzervácia zvyškov stavby.
 

Letanovce – kartuziánsky kláštor zaniknutý, archeologické nálezisko (č. ÚZPF 10745/3) – architektonicko-historický výskum čiastkový - rok 2022. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [2]

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina kláštora.
Fotogaléria
Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 185.
[2] www.pamiatky.sk (2.5.2023)
Bibliografia
www.letanovce.sk
GPS
48.944863, 20.421749
48°56'41.5"N 20°25'18.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk