Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Letanovce - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza dobu vzniku kostola v päťdesiatych rokoch 13. storočia. Ide zrejme o chybu, pretože povolenie na výstavbu kostola v Letanovciach vydal kráľ Ladislav IV. až v roku 1280. Povolenie získal rod Zéckyovcov s odôvodnením, že obec môže mať vlastný kostol, keďže najbližší v Spišskom Štvrtku je jednu míľu ďaleko. Na mieste, kde letanovský kostol začali stavať, stála len kamenná gotická veža. Nie je známe, či mala veža sakrálny charakter (pravdepodobne nie), alebo išlo o stavbu na pozorovanie okolia, aké sa v časoch po ukončení tatárskych vpádov stavali na viacerých miestach. Prvý historický opis kostola prítomnosť veže neuvádza, vedľa kostolnej lode stála samostatná drevená zvonica. Je však pravdepodobné, že časť múrov spomínanej staršej veže tvorí súčasť stavby chrámu. [1]
 

Pôvodne to bol neskororománsko-gotický kostol druhej polovice 13. storočia. V 18. storočí bol zbarokizovaný. Z pôvodnej stavby sa zachoval pôdorys so štvorcovým presbytériom, loďou a vežou a čiastočná výška obvodového muriva. Z románskych detailov ostal iba južný portál lode, čiastočne zakrytý prístavbou barokovej predsiene. Vstupný portál je gotický. Loď má pruskú klenbu a je rozšírená transeptom, zaklenutým krížovou klenbou. Neskorobarokové fasády sú členené lizénovým orámovaním. [2] Predstavaná veža je krytá barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie je väčšinou z 20. storočia. [3] V podveží sa nachádza plastika Kristus na kríži z 19. storočia. V lodi sú dva obrazy od Jozefa Hanulu z konca 19. storočia. V bočnej lodi nad južným vchodom je olejomaľba Všechsvätých, ktorá bola pôvodne oltárnym obrazom. Veľká olejomaľba Ukrižovaného nie je bežne viditeľná, pretože sa vystavuje len v čase pôstu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] www.letanovce.sk (24.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 185.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 185.
[4] www.letanovce.sk (24.10.2016)
Bibliografia
www.letanovce.sk
GPS
48.980382, 20.467373
48°58'49.4"N 20°28'02.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk