Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Letničie - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Letničie, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1822. Reštaurovaný bol v roku 1905. Jednoloďová pozdĺžna sakrálna stavba s oblým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Loď je krytá dvoma poľami pruskej klenby, presbytérium konchou. Na víťaznom oblúku je nápis vzťahujúci sa na stavbu a opravu kostola. Fasáda je na nárožiach členená lizénami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. Obraz sv. Martina biskupa je z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Letničie - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 4/2018Letničie - kríž pri kostole foto © Ľuboš Repta 4/2018Letničie - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 4/2018Letničie - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 186.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 186.
Bibliografia
www.letnicie.sk
GPS
48.712776, 17.178200
48°42'46.0"N 17°10'41.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk