Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol dokončený v roku 1843. Začali ho stavať v roku 1789 pravoslávni a nedostavaný ho predali evanjelikom. Je to sieňový priestor s oblým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a pruskou klenbou. Drevené protestantské empory zo štyroch strán stoja na konzolách. Trojosové priečelie má mierne vystupujúci rizalit, ktorý je zakončený trojhranným štítom. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Oltár kazateľnicového typu má obraz Ježiša od J. Augustu. Kamenná krstiteľnica je neskoroklasicistická z roku 1853. Drevené lavice pochádzajú z roku 1843. [2]
 

Kostol začali stavať v roku. 1789 levickí pravoslávni Srbi na mieste starého majera Františka Jankovicsa. Nakoľko ich bolo málo a postupne sa asimilovali s domácim etnikom, predali nedostavaný kostol evanjelikom. V roku 1843 ho zrekonštruovali a zväčšili, avšak vežu pristavali až v roku 1930. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta. Ul. Čsl.armády č. 16.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 188.
[3] www.lia.mskslevice.sk/klient-742/stranka-12743/informacia-8147 (12.8.2020)
Bibliografia
www.levice.sk
GPS
48.218408, 18.608363
48°13'06.3"N 18°36'30.1"E



www.pamiatkynaslovensku.sk