Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levice - Kaplnka sv. Urbana
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1777. Upravená bola v roku 1832. Malý sakrálny objekt na štvorcovom pôdoryse s tympanónom na priečelí. Interiér je zaklenutý českou plackou. [1] Fasády sú hladké.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza na murovanej menze obraz sv. Urbana a voľný obraz Panny Márie z roku 1852 od Al. Györgyiho. [2]
 

O údržbu kaplnky sa starala viničná obec Urban (Orbán), ktorá bola nezávislá od mesta Levice. Kaplnka predstavovala akoby vstupnú bránu do obce (dnešné sídlisko Vinohrady). Jej umiestnenie nie je náhodné, nakoľko sv. Urban je patrónom vinohradníkov. V deň sviatku svätca (25. mája) sa kedysi pri kaplnke pravidelne konala slávnostná svätá omša. Ľudia sa tu modlili za dobrú úrodu a požehnanie námahy, ktorú vynakladali pri práci vo viniciach a na poliach. [3]
 

Vedľa kaplnky rástol brest, tzv. Rákócziho strom, pod ktorým podľa legendy oddychoval František II. Rákóczi, sedmohradské knieža. Ten si v roku 1705 na krátky čas zriadili v Leviciach hlavné stanovisko a zúčastnil sa vojenskej porady na Levickom hrade. [4]
 

Brest i samotná kaplnka boli obľúbeným miestom zaľúbených párov, pretože v meste platila zásada, že sa nesmie verejným bozkávaním kaziť morálka. Bozkávanie bolo dovolené až pri Rákócziho strome. Viac než 300 ročný brest po zasiahnutí bleskom v roku 1966 vyschol a jeho kmeň spráchnivel. Nakoniec sa vzácny strom definitívne zrútil v roku 1992. [5]
 

Levický okrášľovací spolok tu zasadil v roku 2018 nový brest, ktorý, podobne ako Rákócziho strom, raz môže dotvárať výnimočnosť miesta. K vlastníctvu kaplnky sa nikto nehlásil, a preto sa Levický okrášľovací spolok rozhodol, že ju zachráni a vráti jej zašlú slávu. V roku 2020 v spolupráci s mestom Levice bol spolok úspešný s projektom obnovy kaplnky v programe “Ahoj krásne Slovensko”. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovu realizovalo mesto Levice v spolupráci s Levickým okrášľovacím spolkom na jeseň roku 2020. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v zástavbe rodinných domov v Leviciach, časť Káka (dnes začiatok Brestovej ul. z ulice F. Hečku). [8]
Fotogaléria
Levice - Kaplnka sv. Urbana dobová fotografiaLevice - Kaplnka sv. Urbana (stav pred rekonštrukciou) foto © Jozef Kubovič 12/2019 (Levický okrášľovací spolok)Levice - Kaplnka sv. Urbana  (stav počas rekonštrukcie) foto © Jozef Kubovič 10/2020 (Levický okrášľovací spolok)Levice - Kaplnka sv. Urbana (po obnove) foto © Jozef Kubovič 11/2020 (Levický okrášľovací spolok)Levice - Kaplnka sv. Urbana (po obnove) foto © Jozef Kubovič 11/2020 (Levický okrášľovací spolok)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 188.
[3 - 8] https://los-levice.sk/kaplnka-sv-urbana/ (24.5.2021)
GPS
48.214704, 18.619968
48°12'52.9"N 18°37'11.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk