Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levice - Synagóga
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Prvá zmienka o Židoch v Leviciach pochádza z roku 1713. Masové usádzanie Židov sa však začalo v 30. rokoch 19. storočia. V roku 1840 v meste založili prvú náboženskú obec a zriadili židovskú školu. O dva roky neskôr sa levickí Židia obrátili na úrady s prosbou o poskytnutie miesta na židovský cintorín. V rokoch 1848 žilo v Leviciach 100 Židov. Na prelome 19. a 20. storočia tvorili Židia približne 15 % Levičanov. Takmer polovica z nich pracovala v obchode, pätina v priemysle a remeslách, zvyšok tvorili často vynikajúci právnici, úradníci, bankári, lekári, učitelia, umelci a iní. [1]
 

Synagóga je romanticko-klasicistická budova postavená v roku 1853 (Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza rok 1857, uvádza sa aj rok 1883). Ide o typ sieňovej modlitebne s galériou pre ženy. Na galériu vedú dve schodištia situované z oboch strán predsiene. Na vstupnom priečelí je trojhranný štít s kedysi bohatou plastickou ornamentálnou výzdobou, zakončený nadstavbou v podobe knihy zákonov (mramorová doska s hebrejským textom Božích prikázaní). Bočné fasády sú dekoratívne členené opornými piliermi. [2]
 

Vedľa synagógy vyrástla židovská škola. Neskôr prestala synagóga kapacitne nevyhovovať, a tak ju zväčšili a zrenovovali. V roku 1854 získala škola modernejšiu budovu a Židia v Leviciach si postavili aj rituálny kúpeľ (mikve). V tom čase mala synagóga na štíte fasády dva malé obelisky a po jeho stranách cibuľovité vežičky. Neskôr boli obelisky odstránené. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Objekt sa využíva na kultúrne účely. [4]
Poznámky
[1] www.levice.sk (27.12.2015)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188.
[3 - 4] www.levice.sk (27.12.2015)
Bibliografia
ŽUFFOVÁ, Jaroslava - ŠVOLIKOVÁ, Marta: Synagóga v Leviciach. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 4, s. 23 - 27.
www.levice.sk
GPS
48.221289, 18.603495
48°13'16.6"N 18°36'12.6"E



www.pamiatkynaslovensku.sk