Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levice - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp postavený v roku 1777. Upravený bol v roku 1790. [1] V súčasnosti na ňom chýbajú všetky tri sochy, ktoré vadili vandalom. V minulosti sa na ňom nachádzalo súsošie Najsvätejšej Trojice, dole na podstavci boli plastiky sv. Jána Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Jána Krstiteľa. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky nie je dobrý.
Prístup
Stojí oproti rímskokatolíckemu Kostolu sv. Jozefa.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188.
[2] www.levice.sk (10.2.2019)
Bibliografia
www.levice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk