Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levkuška - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Levkuška, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1804 na mieste staršieho kostola, ktorý pochádzal z roku 1739. Sieňový priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Uzáver je zaklenutý zrkadlovou klenbou, sieň má rovný kazetový maľovaný strop. Nad vstupom a na bočnej strane interiéru je drevená protestantská empora, ktorá stojí na vyrezávaných stĺpoch. Kazetové parapety majú šablónovú štylizovanú ornamentiku. Hlavná fasáda má predstavanú vežu, na murovanou základe je drevenú arkádovitá nadstavbu. Fasády kostola sú hladké. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou.
 

Klasicistický oltár s retardovanými rokokovými prvkami je zo začiatku 19. storočia. Uprostred pilastrovej oltárnej architektúry je socha Krista na kríži, po stranách sú sochy Mojžiša a Árona. Pilastre nesú architráv s dvoma erbmi a segmentovo zakončený nadstavec, na ktorom je plastika sv. Trojice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188 - 189.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 189.
GPS
48.458675, 20.267068
48°27'31.2"N 20°16'01.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk