Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča – Galéria mesta Levoča
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História
Galéria bola slávnostne otvorená 7.8.2014 na prvom poschodí v priestoroch Mariássyho domu na námestí Majstra Pavla v Levoči 43. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli bola vystavená kolektívna výstava 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra s väzbou na mesto Levoča. Do 28.2.2015 bola galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča, kde bola pričlenená na oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta. Od 1.3.2015 je Galéria Mesta Levoča na základe uznesenia MZ č. 5/21 zo dňa 19.2.2015 vedená ako samostatný útvar príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča. [1]
Kontakt
Galéria mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 43
054 01 Levoča

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK / MONDAY – ZATVORENÉ / CLOSED
UTOROK / TUESDAY – 9.00 – 1200/ na zavolanie /* 13.00 – 18.00
STREDA / WEDNESDAY – 9.00 – 13.00
ŠTVRTOK / THURSDAY – 9.00 – 12.00/ na zavolanie /* 13.00 – 18.00
PIATOK / FRIDAY – 9.00 – 13.00
SOBOTA / SATURDAY – 13.00 – 16.00
NEDEĽA / SUNDAY – ZATVORENÉ / CLOSED
Prístup
Levočská mestská galéria sa nachádza v Mariássyho dome na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Mariássyho dom je jedným z najkrajších a najzachovalejších levočských meštianskych domov. Pomenovanie dostal podľa bývalých majiteľov z rodu Mariássyovcov. Pochádza z 15. storočia a je neskorogotický. V roku 1603 a 1683 bol dom renesančne prestavaný. Nádvorie objektu je dodnes jedným z najkrajších levočských nádvorí. Na oboch stranách nádvoria sú loggie, opierajúce sa o piliere s volutovými hlavicami. Štíhle stĺpy loggie nesú dlhé arkády. V polovici 18. storočia boli na dome zrealizované barokové úpravy, ale aj napriek tomu si dom zachoval renesančný charakter. Od roku 1950 je Mariássyho dom súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá bola v roku 2009 ešte s dielom Majstra Pavla zaradená na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. [2]
Fotogaléria
Levoča – Galéria mesta Levoča foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1 - 2] http://galeria.levoca.eu/historia (19.6.2020)
GPS
49.025600, 20.587789
49°01'32.2"N 20°35'16.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk