Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Pomník padlým v druhej svetovej vojne
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník postavili už v roku 1944. Má tvar mohyly z lomového kameňa navŕšeného a spevneného na betónovom podstavci. V strede na pieskovcovom základe je betónový kríž s nízkym reliéfom Kristovej hlavy v prekrížení ramien. Po oboch stranách sú osadené jednoramenné odlievané svietniky v tvare konzoly. [1]
 

V strede kamenného podstavca je zapustená kamenná doska s textom: NA PAMIATKU / PADLÝM A ZOMRELÝM / VYSTAVENÉ 1944. Autor diela je neznámy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý.
Prístup
Stojí na východnom okraji mestského cintorína v priestore vyhradenom vojenským hrobom v blízkosti štátnej cesty do Prešova. [3]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. s. 627.
[2 - 3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. s. 627.
Bibliografia
www.levoca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk