Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - pranier (klietka hanby)
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pranier – klietka hanby je solitérnym objektom, vytvoreným krátko po roku 1600 ako dobové zariadenie používané na verejné pranierovanie občanov za rôzne priestupky. Je dielom neznámeho miestneho kováča – kovolejára. [1]
 

Pranier stál ešte koncom 18. storočia v priestore pred západnou fasádou radnice oproti Thurzovmu domu. Po úpravách námestia sa v roku 1823 dostal do nemocničného parku, odkiaľ bol prevezený na dnešné miesto a v roku 1933 osadený na nový kamenný podstavec rodinou Júliusa Probstnera, ktorý sa zaslúžil o záchranu toho diela. [2]
 

Kovová šesťhranná konštrukcia z diagonálne prevliekaných prútov plného štvorcového profilu je spevnená vertikálnymi tyčami spojenými vo výške 200 cm oceľovou pásovinou. Kupolovité ukončenie tvorí šesťboká lucerna z prevliekaných prútov osadená na okulus v strede kupoly. Základnú diagonálnu konštrukciu klietky zdobí v strede kováčska výzdoba z plného štvorcového profilu v tvare sŕdc, kruhov a pravidelných ornamentálnych častí z kovaných oceľových profilov. [3]
 

Konštrukcia klietky je osadená na šesťbokom sokli z pieskovcových kvádrov. V minulosti boli na vrchných stranách pieskovcového základu osadené bronzové nápisové tabuľky so slovenských, ruským, nemeckým, anglickým, francúzskym a maďarským textom: „Túto klietku hanby, nazvanú „Ketterhäuschen“, ktorá pochádza asi z roku 1600, od skazy zachránil Probstner senior roku 1823 a dedičia jeho vnuka Júlia Probstnera darom vrátili svojmu rodnému mestu roku 1933.“ [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred radnicou.
Fotogaléria
Levoča - pranier (klietka hanby) a radnica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - pranier (klietka hanby) a radnica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - pranier (klietka hanby) foto © https://commons.wikimedia.org/ 9/2013
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. s. 634.
[2 - 4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. s. 634.
Bibliografia
www.levoca.sk
GPS
49.025599, 20.588744
49°01'32.2"N 20°35'19.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk