Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - zvonica
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonicu postavili v rokoch 1656 – 1661. [1] Je to samostatná hranolová poschodová veža, priechodom prepojená s pôvodne gotickou radnicou prestavanou v roku 1549 a potom v rokoch 1615 – 1620. Zvonica je členená kordónovými rímsami a nárožnými pilastrami. Ihlancová strecha ja nasadená na podstrešnú rímsu s hodinovými terčíkmi. Zvonica mala pôvodne renesančnú štítkovú atiku, ktorú pri barokizácii nahradili kupolovou strechou s laternou. V roku 1824 dostala strecha nový tvar, upravený v roku 1895. [2]
 

Veža bola postavená severne od radnice, južne od Kostola sv. Jakuba a bola súčasťou murovaného ohradenia sakrálneho objektu. S radnicou sa spojila až počas barokových úprav v roku 1768. Dokazuje to výzdoba fasád, okenných šambrán a nárožných pilastrov. Pre spojenie s radnicou je často zvonica označovaná za radničnú vežu. [3]
 

V porovnaní s ostatnými spišskými zvonicami vyniká svojou mohutnosťou, najväčším pôdorysom i výškou. Spodné dve podlažia sú nižšie ako horné dve. Vďaka nim zvonica prevyšuje aj samotnú radnicu s vysokým štítom. Hlavný vstup vedúci do nízkeho zaklenutého prízemia je na južnej strane. Prístup k nemu chráni klenba otvorenej spojovacej chodby. Na západnej strane vedie až do výšky tretieho podlažia točité schodisko s radom malých okien. Na rozdiel od iných zvoníc je polygonálne – šesťboké. Hodiny premiestnili na zvonicu z kostolnej veže. Vraj sú to najstaršie vežové hodiny na Slovensku. [4]
 

Do zvonice hneď po jej postavení umiestnili zvony z veže farského kostola. Najväčší z nich pochádza z roku 1749 a v Prešove ho ulial zvonolejár Lecherer. V 19. a 20. storočí prešla veža väčšími i menšími obnovami. Zásluhu na tom majú viaceré rekonštrukcie radnice, ktorej pamiatkovú hodnotu si začali uvedomovať už v polovici 19. storočia. [5]
 

Jedna z najvýraznejších úprav veže sa uskutočnila v rokoch 1893 - 1895 podľa plánov Frederika Schuleka a Benedikta Jaumanna. Zvonica dostala novú vysokú a štíhlu strechu. Dovtedy mal objekt nízku strechu s krížom na vrchole. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Posledná obnova zvonice sa uskutočnila v roku 2010. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti sú v radnici a vo zvonici inštalované expozície pobočky Slovenského národného múzea – Spišského múzea, a preto je ako jediná zo zvoníc na Spiši prístupná verejnosti. [8]

Prístup
Zvonica stojí na hlavnom námestí.
Fotogaléria
Levoča - zvonica foto © https://commons.wikimedia.org/ (dobová pohľadnica, 1911)Levoča - zvonica foto © https://commons.wikimedia.org/ (dobová pohľadnica, 1911)Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - jeden zo vstupov do radnice, v pozadí zvonica a spojenie s radnicou foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 40.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 192.
[3 - 4] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 40.
[5] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 40 - 41.
[6 - 8] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 41.
Bibliografia
www.levoca.sk
GPS
49.026015, 20.588619
49°001'33.6"N 20°035'19.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk