Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liesek - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liesek, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1818. Pristavaný a upravený bol začiatkom 20. storočia. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. [1] Veža je krytá barokovou baňou s laternou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vlastný kostol si liesečania začali stavať roku 1811 svojpomocne, len ako kaplnku. Keďže po napoleonských vojnách panovala veľká bieda, obec nebola schopná zaplatiť služby architektovi (16 000 florénov), preto projekt na jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou vyhotovil majster Jozef Ulrich. Murárske práce viedol Ján Baláži z Hladovky, tesárske práce Ján Tertičák z Trstenej. Kostol bol dimenzovaný na 550 miest. [2]
 

Vnútorné zariadenie kostola – mobiliár, najmä hlavný oltár, má zaujímavú históriu. Cisár Jozef II. zrušil v Uhorsku všetky kontemplatívne kláštory. Medzi ne patril aj Červený Kláštor. Jeho obyvatelia, mnísi kamalduli, sa rozišli. Páter Peter Tomáš Lieskovský sa vrátil do rodného Liesku a pôsobil ako učiteľ. Keďže zub času nivočil budovy i zariadenie kláštora, rozhodol sa odviezť do Liesku čo najviac častí mobiliáru, hlavne oltárov. Tieto fragmenty však museli čakať takmer 20 rokov v stodole, kým sa postavil kostol a z nich vytvorili majstri hlavný oltár. Oltárny obraz sv. Michala namaľoval začiatkom 19. storočia farár z Nižnej Ján Drengubiak. Pôvodné bočné oltáre boli tiež z Červeného Kláštora. [3] Výmaľba kostola z roku 1951 je od E. Petrikoviča. Zvon je z roku 1802 od zvonolejára S. Palischa z Kremnice. [4]
 

Kostol bol posvätený v roku 1818 na sviatok svätého Michala Archanjela, patróna kostola. Patrónkou obce však zostala svätá Margita Antiochijská. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 220.
[2 - 3] www.liesek.eu.sk (26.8.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 220.
[5] www.liesek.eu.sk (26.8.2016)
Bibliografia
www.liesek.eu.sk
GPS
49.359749, 19.672733
49°21'35.1"N 19°40'21.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk