Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liesková (Krišovská Liesková) - Kalvínsky kostol
Iný názov
Moďoroš
Lokalita
obec Krišovská Liesková, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca secesná stavba z roku 1907. Po druhej svetovej vojne bola opravená. Je to takmer štvorcový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý krížovými klenbami s pásmi. V gotizujúcom secesnom exteriéri je zdôraznená predstavaná veža, členená nárožnými kvádrami a zvukovými oknami, ktoré majú nadokenný hrotivý štít s plochým štvorpásom v omietke. Veža je krytá ihlancovou strechou, ktorá dosadá na nadokenné štíty. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 143.
GPS
48.584748, 22.040077
48°35'05.1"N 22°02'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk