Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lieskovany - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lieskoviany
Lokalita
obec Lieskovany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická kaplnka z konca 19. storočia. Obnovená bola v roku 1933. V interiéri sú klasicistické lavice zo začiatku 19. storočia, prenesené zo spišského seminára. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 220.
Bibliografia
www.lieskovany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk