Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lieskové (Cerová) - zvonica
Lokalita
obec Cerová, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica s jedným zvonom. Podľa farskej kroniky bola pôvodná zvonica postavená ešte pred kostolom, lebo už v roku 1793 bola ako veľmi schátralá opravená. Pri veľkom požiari v roku 1814 zvonica úplne zhorela a žiare ohňa neodolal ani zvon. V roku 1815 si dali Lieskovania uliať nový zvon a v roku 1825 si postavili novú zvonicu. [1]
 

Zvonica je ľudová murovaná stavba na polygonálnom pôdoryse so šindľovou stanovou strieškou a polkruhovo zakončenými oknami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v časti Lieskové.
Poznámky
[1] www.obeccerova.sk (7.9.2015)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 249.
Bibliografia
www.obeccerova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk