Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lieskovec - Kostol Najsvätejšieho Tela Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Leskovec
Lokalita
obec Lieskovec, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1794 – 1798. Obnovený bol v roku 1921 a po roku 1949. Jednoloďová stavba so segmentovo zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na nástenné pilastre. Na klenbových poliach lode sú štukové oválne rámy. Hladká fasáda kostola je členená lizénami a podstrešnou profilovanou rímsou. Nárožia lode i veže sú zaoblené. Na klenáku kamennej segmentovej šambrány vstupného portálu je letopočet 1794. [1] Veža je krytá dvojstupňovou stanovou strechou.
 

Kamenná krstiteľnica je klasicistická z čias stavby kostola. Ostatné zariadenie je z 20. storočia. Krížová cesta s obrazmi I. Gubalského je z roku 1855. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 220.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 220.
GPS
48.953058, 21.819115
48°57'11.0"N 21°49'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk