Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lieskovec - zvonica
Lokalita
obec Lieskovec, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická zvonica postavená v roku 1866. Je to murovaný hranolový objekt na pôdoryse štvorca. Fasády sú členené lizénami. Zvonica je zakončená ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravená bol v roku 1956. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 220.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 220.
GPS
48.578916, 19.190619
48°34'44.1"N 19°11'26.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk