Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Likavka - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Likavka, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Podľa zápisu z vizitácie z roku 1825 bola postavená kaplnka na mieste, kde kedysi stál kríž „Chvála Bohu“ – tak sa nazývali kríže na vrchole cesty do kopca. Kaplnku dala postaviť Mária Petráková v roku 1782. Vo vnútri bol obraz Ukrižovaného Pána Ježiša. O kaplnku sa v čase vizitácie v roku 1825 nemal kto starať. Udržiavať sa ju zaviazala obec. V roku 1899 namiesto pôvodnej kaplnky, ktorá bola na spadnutie, postavili Likavčania novú kaplnku zasvätenú Božskému Srdcu Ježišovmu. Vysvätil ju arcibiskup Karol Hóra dňa 21. júna 1899. Bohumínska železnica darovala kaplnke zvon. Na sakrálnom objekte sa v roku 1910 objavili trhliny. Bolo rozhodnuté podkopať základy do hĺbky aspoň 1,5 m a podmurovať. Kaplnka zostala nachýlená. Opravovali ju aj po druhej svetovej vojne. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1996. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Na sviatok Božského Srdca Ježišovho sa v nej vykonávajú bohoslužby. [3]

Prístup
Stojí na kopci Paračka, pri ceste do Likavky. [4]
Poznámky
[1] SÝKORA, Valentín a kolektív: Likavka. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2014. s. 96.
[2 - 3] SÝKORA, Valentín a kolektív: Likavka. s. 96.
Bibliografia
www.likavka.sk
GPS
49.087834, 19.308421
49°05'16.2"N 19°18'30.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk