Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Likavka - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Likavka, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1888. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Objekt má neogotické architektonické členenie fasád. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. [2]
 

24. februára 1886 bol spísaný protokol o záležitosti stavby kostola, ktorá sa mala začať ešte v tom istom roku. Obce Likavka a Martinček sa dohodli na spoločnom postupe a presne určených prácach, ktoré obyvatelia dvoch obcí mali urobiť. Na stavbu kostola prispel sumou 3000 zlatých aj spišský biskup Juraj Čáska. [3]
 

V máji roku 1886 sa začala stavba kostola v Likavke. V prítomnosti otca biskupa sa obec zaviazala darovať potrebný majetok a pozemky pre kostol. Farnosť spolu s obcou Martinček poskytla na vlastné náklady ťažné a svojpomocné práce. Základný kameň založil Karol Moser. V roku 1886 sa postavili múry kostola - ktorý sa budoval podľa spišského vzoru - do výšky tri a pol metra. V roku 1887 pokračovali práce na kostole, bolo nevyhnutné, aby boli múry postavené do potrebnej výšky. V roku 1888, kedy sa oficiálne datuje postavenie kostola, pokračovala výstavba veže a zastrešenie lode. Stavba mala byť celkovo ukončená, ale po postavení veže, objekt „sadol“ a objavili sa pukliny. Vysvätenie kostola sa oddialilo. [4]
 

Kostol bol slávnostne vysvätený až 23. júna 1889 za prítomnosti spišského biskupa Juraja Čásku. Pri príležitosti vysvätenia kostola vyhlásili Štefana Janovcsika za likavského farára. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 223.
[3 - 5] www.likavka.sk (24.10.2016)
Bibliografia
KRIŽANOVÁ, Eva: Kostol sv. Juraja v Likavke. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 1, 36 - 38.
www.likavka.sk
GPS
49.093170, 19.311910
49°05'35.4"N 19°18'42.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk