Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Limbach - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Limbach, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802 Upravený a prefasádovaný bol v roku 1830. [1] V roku 1901 dostavali vežu a kostol sčasti opravili. Počas dostavby bol opravený organ a zosilnená empora. Zvony do novej veže boli vyrobené v maďarskej Šoproni a pribudli aj hodiny majstra Ferdinanda Winklera z Bratislavy. [2] Sakrálny objekt bol obnovený v roku 1930. [3]
 

Je to pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou. V interiéri je obiehajúca empora na železných stĺpoch. Fasáda je bohato členená. Vtiahnutá veža je krytá ihlancom. [4] Na priečelí pekného poschodového chrámu sa skvie tradičný slogan reformácie, v Limbachu je dvojjazyčný: “Ein feste Burg ist unser Gott – Hrad prepevný je pán Boh náš.“ [5]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol po generálnej oprave v roku 2001 znovu vysvätený. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 223.
[2] www.obec-limbach.sk (2.9.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 223.
[5] www.obec-limbach.sk (2.9.2016)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 223.
[7] www.obec-limbach.sk (2.9.2016)
GPS
48.289624, 17.220378
48°17'22.6"N 17°13'13.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk