Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Limbach - Kostol sv. Theobalda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Limbach, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol z 15. storočia, ktorý bol začiatkom 17. storočia prestavaný. Rozšírený bol v roku 1802 a upravovaný v roku 1901. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom, ktoré je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Loď má dve polia pruskej klenby. Na severnej strane presbytéria je neskorogotický sedlový portál, ktorý vedie do sakristie. Fasáda lode je hladká, na fasáde presbytéria spevnenej opornými piliermi, boli fragmenty nemeckých nápisov a nástenných malieb. Na západnej strane je predstavaná veža, krytá ihlancom a má zamurovaný gotický portál. [1]
 

Hlavný oltár je neogotický. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia v luiséznom slohu. Organ je rokokový približne z polovice 18. storočia. [2]
 

Nové obrazy na oltári sú z rokov 1955 – 1957 od majstra Augusta Bartu z Pepinoh. Patrónom kostola je svätý Theobald (Arcibiskup z Canterbury – zomrel v roku 1164), ako jedinej cirkevnej stavby na Slovensku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2006 za pomoci zbierky katolíckej komunity sa zreštauroval oltár.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Jiří Fiedler 5/1983Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Ľuboš Repta 4/2015Limbach - Kostol sv. Theobalda foto © Ľuboš Repta 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 223.
[3] www.obec-limbach.sk (15.6.2014)
GPS
48.291211, 17.214660
48°17'28.4"N 17°12'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk