Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Limes Romanus
hranica, ktorú budovali rímski cisári ako ochranu pred vpádmi barbarských kmeňov. Tvoril ju systém pevností a strážnych veží v pohraničí.www.pamiatkynaslovensku.sk