Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipany - Synagóga
Lokalita
obec Lipany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na konci 18. a začiatkom 19. storočia sa židia sťahovali z poľskej Haliče do Šarišskej stolice. Kým do roku 1783 ich prišlo 1576, v roku 1813 ich už bolo 6 550. Prvé písomné správy uvádzajú, že v roku 1813 bolo v Lipanoch 12 židov a v ich okolí do vzdialenosti 8 – 10 km až 800 židovských prisťahovalcov. [1]
 

Až v roku 1873 bola v Lipanoch ustanovená židovská obec a prvým lipanským rabínom bol Moses Margareten, ktorý tu pôsobil až do svojej smrti, do roku 1898. Prvú synagógu si židia postavili v roku 1859. Bola to jednoduchá drevená budova. Na jej mieste si v roku 1929 postavili murovanú, ktorá sa zachovala vo výrazne zmenenej podobe dodnes. [2] Autorom projektu bol prešovský architekt Eugen Bárkány. [3] Židovská sakrálna stavba architektonicky dokumentovala svoje náboženské poslanie. Na priečelí boli zobrazené židovské náboženské symboly. [4] Prestavbou na začiatku 70. rokov 20. storočia zmenila synagóga svoj vzhľad na nepoznanie.
 

Vo východnej fasáde prerazili výklad. Iba motív Desatora na zábradlí pripomína pôvodný účel stavby. [5]

Súčasný stav a využitie
Využíva sa ako administratívna budova s kanceláriami. [6]
Prístup
Sabinovská ulica
Fotogaléria
Lipany - Synagóga (pred prestavbou) foto © Jiří Fiedler 8/1966Lipany - Synagóga (po znehodnotení stavby) foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] TURLÍK, Ján: Lipany. Prešov: Pre mesto Lipany vydal R.S. media, 2007. s. 64.
[2] TURLÍK, Ján: Lipany. s. 64.
[3] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 113.
[4] TURLÍK, Ján: Lipany. s. 64.
[5] www.slovak-jewish-heritage.org (19.2.2016)
[6] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 113.
Bibliografia
www.lipany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk