Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipník - zvonica
Iný názov
Lipník pri Prievidzi
Lokalita
obec Lipník, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Drevená šalovaná zvonica s nadstavcom postavená na štvorcovom pôdoryse v polovici 19. storočia. Vežovitý objekt krytý ihlancom. Vo výklenku bola v minulosti ľudová socha, kópia Piety z Tužiny z prvej polovice 19. storočia. [1] Vo veži je zvon z roku 1783.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 225.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 225.
Bibliografia
www.lipnik.sk
GPS
48.779500, 18.708947
48°46'46.2"N 18°42'32.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk