Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipová - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lipová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1872. Jednoloďová murovaná stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá bola kedysi od podstrešnej rímsy lode drevená trojpodlažná, šalovaná doskami a vertikálne obitá lištami. Nízka a pomerne mohutná veža je krytá baňou so slepou hranolovou laternou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 225.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 225.
GPS
49.262654, 21.481290
49°15'45.5"N 21°28'52.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk