Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipovec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lipovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1788 – 1793. Ide o sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. V interiéri je rovný strop. Z troch strán priestoru obieha drevená protestanská empora na vyrezávaných stĺpoch, jej parapet je členený slepou arkatúrou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je krytá vysokým ihlancom.
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia so stĺpovou architektúrou a segmentovým rozoklaným štítom. Organ s rokokovou skrinkou pochádza z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 225.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 225 - 226.
GPS
48.548988, 20.064729
48°32'56.4"N 20°03'53.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk