Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca
Iný názov
Ondrašová
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne asi renesančná kúria z polovice 17. storočia, ktorá bola barokovo prestavaná v 18. storočí. V druhej polovici 19. storočia bola upravená v neobarokovom a neoklasicistickom štýle. Prízemná kúria bola postavená na blokovom pôdoryse a zakrytá vysokou valbovou strechou. Počas neoslohových úprav boli ku kúrii pristavané na južnej a východnej strane dva rizality ukončené trojuholníkovým tympanónom. Nárožia objektu boli zdôraznené neobarokovým kvádrovaním. Dve krajné okenné osi majú neobarokové šambrány s klenákom. Ostatné okná hlavnej východnej fasády sú neoklasicistické s pilastrami. Nárožia východného rizalitu sú zdôraznené pilastrami, ktoré majú žliabkované drieky. [1]
 

V roku 1859 kúria patrila Adeodatovi Pongrácovi (1816 – 1889), ktorý bol členom liptovskej evanjelickej vetvy, druhej línie, zemianskej hlavnej línie rodu a dragúnskym kapitánom. Dal kúriu neoslohovo upraviť. [2]
 

Stavebníkom kúrie bol Štefan III. Pongrác (doložený 1624), ktorý pochádzal z tretej línie, hlavnej zemianskej línie rodu. Podľa Štefana III. sa kúria v 18. storočí označovala ako „Istvanovszka“. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je čudný. Majetkovo je evidentne rozdelená na dve rovnaké polovice. Jedna časť je opravená a zmodernizovaná, diskutabilné je, či vhodne a druhá časť chátra.
Prístup
Stojí približne v strede obce.
Fotogaléria
Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Adeodata Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. s. 81.
[2 - 3] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 81.
Bibliografia
www.mikulas.skwww.pamiatkynaslovensku.sk