Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca
Iný názov
Ondrašová
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pravdepodobne renesančná kúria zo 17. storočia, ktorá neprešla výraznejšími zmenami. Prízemná budova je postavená na obdĺžnikovom pôdoryse a zakrytá vysokou valbovou strechou. Úpravy v 20. storočí natoľko pozmenili fasády objektu, že sa ich pôvodný charakter nezachoval. [1]
 

Stavebníkom sídla bol Beňadik II. Pongrác niekedy v polovici 17. storočia. Pochádzal z druhej línie, zemianskej hlavnej línie rodu. Podľa Beňadika II. sa na začiatku 19. storočia kúria označovala ako „Benediktowszka“. Jeho potomkovia vymreli v 18. storočí. Vlastníkom sa stal Alexander VII. Pongrác. Po ňom zdedil kúriu jeho syn Dionýz I. Pongrác (1810 – 1850). [2]
 

V roku 1859 bola kúria v rukách dedičov Dionýza I. Pongráca. Ten bol príslušníkom liptovskej evanjelickej vetvy, druhej línie, zemianskej hlavnej línie rodu. Dionýz I. bol v apríli 1848 zvolený za veliteľa maďarskej národnej gardy v Liptove. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je zlý. Fasády sú opadané a hrajú rôznymi farbami. Strecha je v zlom stave. O historickú stavbu je veľmi zle postarané! Žalostný pohľad.
Fotogaléria
Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovská Ondrašová - Kúria Dionýza Pongráca foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. s. 80.
[2 - 3] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 80.
Bibliografia
www.mikulas.skwww.pamiatkynaslovensku.sk