Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej
Lokalita
obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1928. Pseudogotická sieňová stavba s vysokou nápadne štíhlou vstavanou vežou. Interiér tvorí halový zaklenutý priestor s polygonálnym uzáverom, do ktorého je vstavaný piedestál pre organ, prístupný schodmi z dvoch strán. Fasáda má kamenný murovaný neomietnutý podstavec a nárožné kvádrovanie z tesaných kameňov. [1] Veža má veľmi zaujímavú strechu s maličkou laternou.
 

Ako dôsledok konfliktu vtedajšieho rímskokatolíckeho farára s diecéznym biskupom sa oddelila časť obyvateľstva v Liptovskej Osade od rímskokatolíckej cirkvi a prešla so svojím kňazom k československej cirkvi husitskej. Na základe tohto bol štátom vybudovaný v prvej polovici 20. storočia kostol pre československú husitskú cirkev. Malá časť obecnej komunity ostala v tejto cirkvi do roku 1939, kedy bola oficiálne rozpustená. [2]
 

Kostol je raritou v celom regióne. Je jediným kostolom husitskej cirkvi na Slovensku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Technický stav kostola je nevyhovujúci, má ošumelý vzhľad a momentálne nemá žiadne využitie. Po vzájomnej dohode s predstaviteľmi československej husitskej cirkvi (v Bratislave) by objekt mohol prejsť pod správu obce. Bolo by potrebné, aby prešiel kompletnou rekonštrukciou. [4]
 

Kostol ako ojedinelá sakrálna stavba v regióne, ba i na Slovensku, by mohol pritiahnuť návštevníkov do obce. Môže sa tu zriadiť napríklad múzeum sakrálneho (insitného) umenia, galéria, vďaka dobrej akustike sa v sakrálnom objekte môžu organizovať koncerty, výstavy a podobne. Československá cirkev husitská má podmienku dôstojného zachovania účelu objektu. [5]

Fotogaléria
Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Ladislav Luppa 5/2013Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Kostoly Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 229.
[2 - 5] www.liptovskaosada.com (3.9.2016)
GPS
48.950022, 19.261972
48°57'00.1"N 19°15'43.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk