Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Sielnica - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančný bez veže v roku 1783. Obnovený a prestavaný bol v prvej polovici 20. storočia. Bol to sieňový priestor s rovným stropom a s drevenou neogotickou emporou z troch strán interiéru. Mal modernú vežu. Fasády boli členené gotizujúcimi okennými otvormi. [1]
 

Hlavný oltár kazateľnicového typu v luiséznom slohu pochádzal z roku 1783. [2]
 

V roku 1975 vodné dielo Liptovská Mara zatopilo 13 obcí, medzi nimi aj Liptovskú Sielnicu. História evanjelického kostola v Sielnici siaha do druhej polovici 16. storočia. Zachované písomnosti a fotografie hovoria aj o zrušení cirkevného zboru, prvýkrát na konci 17. storočia kvôli rekatolizácií a druhýkrát v roku 1974 kvôli vodnému dielu. Bol to smutný a boľavý pohľad na kostol, ktorý musel byť zbúraný a ktorý stál 191 rokov. Cirkevný zbor bol pridružený k Cirkevnému zboru Liptovský Trnovec. [3]
 

Novovybudovaná obec vznikla po tom, ako bola priehradou Liptovská Mara zaplavená pôvodná Liptovská Sielnica. Slávnostné otvorenie novej Liptovskej Sielnice bolo 25. augusta 1974. Nová obec je postavená asi 2 km severne od pôvodnej Liptovskej Sielnice. [4]
 

V novovybudovanej obci evanjelický kostol chýbal. Našli sa však ľudia, ktorí nechceli, aby v dedine bol chrám boží, no duchovné zanietenie veriacich bolo také silné, že v roku 1984 si kúpili rodinný dom, ktorý sa v prízemí upravil na modlitebňu. [5]
 

V roku 1990 sa po veľkej byrokratickej námahe stavba nového kostola a veže odsúhlasila. Podarilo sa, 9. augusta 1992 bol kostol posvätený. Posviacku vykonal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Pavol Uhorkai. [6]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 230.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 230.
[3] www.liptovskasielnica.sk/kostoly-kostoliky-a-cirkev/ (12.8.2020)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovská_Sielnica (12.8.2020)
[5 - 6] www.liptovskasielnica.sk/kostoly-kostoliky-a-cirkev/ (12.8.2020)www.pamiatkynaslovensku.sk