Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Štiavnica
Lokalita
obec Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia. V roku 1750 bol zbarokizovaný a v roku 1880 rozšírený o dve veže. Ide o renesančný typ dvojvežového blokového prízemného opevneného kaštieľa. V druhej polovici 19. storočia bol rozšírený dvojvežovým severným traktom a objekt tak má spolu štyri okrúhle nárožné veže. Pôvodné dve južné veže majú strelné otvory, v hornej časti sú polygonálne rozšírené a majú barokové kupoly z 18. storočia. Na čelnej fasáde je pristavaná predsieň s krížovou klenbou, ktorá má otvorený oblúkový vchod a cibuľovú strechu. Celý objekt má hladké fasády a výraznú manzardovú strechu. Dve veže majú ihlancovú strechu. V miestnostiach sa zachovali renesančné a barokové klenby. [1] Ešte donedávna mal celý kaštieľ strechy pokryté dreveným šindľom. Pôsobil autenticky. Dnes je to už inak.
 

Posledný vlastník kaštieľa bol Egon Rakovský. Kaštieľ nepoužíval. Role, lúky, lesy a pasienky prenajal statkárovi Obrcianovi, lebo sa sám zdržiaval v Maďarsku. Nábytok a celé zariadenie odviezol do Budapešti. Ponechal v ňom zariadené iba dve izby, pre prípad, že by sa zdržiaval v Liptovskej Štiavnici. V roku 1944 bol kaštieľ čiastočne zničený, pretože Egon Rakovský odišiel na jar ako major maďarskej armády do činnej vojenskej služby a celý svoj majetok zveril Eugénii Byckerovej, príslušníčke nemeckej národnosti. Táto pred povstaním z obce utiekla a kaštieľ zanechala napospas osudu. V roku 1945 po oslobodení všetky cenné historické predmety zo zbierky Štefana a Egona Rakovského, ktoré ešte ostali v kaštieli, prevzalo Liptovské múzeum v Ružomberku, kde sa nachádzajú dodnes. V roku 1946 bol kaštieľ skonfiškovaný a stal sa vlastníctvom štátu. [2]
 

Kaštieľ je vďačným objektom pre filmárov. Nakrúcali sa tu viaceré scény slovenského filmu Zemianska česť [3] a seriálu Vivat Beňovský. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V 50. rokoch bol kaštieľ opravený. Do roku 1999 slúžil kaštieľ na cirkevné účely a konali sa tu pravidelne rímskokatolícke bohoslužby. [5] Pred dokončením nového kostola v obci prešiel kaštieľ do súkromného vlastníctva a prebehla jeho veľkorysá rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Liptovská Štiavnica foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 230.
[2] www.liptovskastiavnica.sk
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 128.
[4 - 5] www.liptovskastiavnica.sk
GPS
49.051261, 19.354385
49°0 3' 4.54", 19°0 21' 15.79"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk