Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Teplá
Lokalita
obec Liptovská Teplá, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený v polovici 17. storočia. Barokovo upravený bol v 18. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná päťosová bloková stavba, stavaná na obdĺžnikovom pôdoryse, na prízemí má čiastočne zachované renesančné klenby a na bočnej fasáde štyri renesančné okná s pôvodnou mrežou. Baroková prístavba a úprava interiérov na poschodí sú z druhej polovice 18. storočia. V jednej miestnosti sa zachovala ozdobná rokoková pec z bielej majoliky. Objekt má manzardovú strechu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ prešiel veľkorysou rekonštrukciou a slúži na ubytovanie. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Liptovská Teplá foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 230.
GPS
49.102861, 19.408941
49°0 6' 10.30", 19°0 24' 32.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk