Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Teplička - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovská Teplička, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1759. Obnovený bol v roku 1803. Renovovali ho v roku 1952. Je to jednoloďová stavba so segmentovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Po stranách veže sú prístavby. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, v lodi je valená klenba s nadokennými lunetami. Hladké fasády majú obdĺžnikové okná, v prístavbách z oboch strán veže sú výklenky so sochami svätcov. Výmaľba kostola z roku 1952 je E. Flašára. [1] Veža je členená lizénovým rámovaním a zakončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcich pseudoslohoch je z konca 19. storočia, dodané zväčša z Tirolska (Prinoth). Z pôvodného zariadenia sa zachovala kazateľnica zo začiatku 19. storočia a parapet s ľudovými plastikami evanjelistov. Rokoková krstiteľnica je z čias okolo roku 1770. Lavice sú zo začiatku 19. storočia so znakmi barokových reminiscencií. Voľný obraz Krista na púšti a Návrat márnotratného syna od E. Flašára z roku 1952. [2]
 

Pôvodný drevený kostol z roku 1706 stál na inom mieste a po dostavení terajšieho murovaného kostola zanikol. Nový kostol vysvätili v roku 1759. Na vstupnom portáli je však skoršie vročenie, a to z roku 1733. Neskôr Tepličania ku kostolu pristavali sakristiu a napokon aj predsieň (tzv. furtku). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 232.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 232.
[3] www.liptovskateplicka.sk (24.11.2017)
GPS
48.965621, 20.088214
48°57'56.2"N 20°05'17.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk