Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovské Matiašovce - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovské Matiašovce, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená podľa chronostikonu v roku 1727. Obnovená bola v roku 1827. Malý jednoduchý obdĺžnikový sakrálny objekt s otvoreným priečelím, trojuholníkovým štítom a šindľovou strieškou. Vo výklenku je krucifix. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 233.
GPS
49.152172, 19.545644
49°09'07.8"N 19°32'44.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk