Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovské Matiašovce, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančno-barokový kostol postavený na začiatku 16. storočia s barokovým opevnením zo 17. storočia. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálne uzavretým presbytériom, pristavanou sakristiou, predsieňou a mohutnou predstavanou vežou. Kostol je obohnaný kamenným obdĺžnikovým pevnostným múrom so strieľňami a nárožnými baštami. Mohutná veža kostola má po celej výške rozložené úzke strieľne so širokou špaletou a úzke štrbinové otvory. Zvukové okná veže sú riešené na spôsob dvojitého združeného okna so stredným pilierom. Na nároží veže sú zvyšky rytej kresby niekdajšieho sgrafitovaného kvádrovania. Fasády lode sú členené polkruhovo zakončenými oknami, na ktorých sú renesančné kované mreže. Na nárožiach fasád a na miestach dosadania klenby sú zvonku oporné piliere. [1]
 

Hlavný oltár sv. Ladislava je ranobarokový z polovice 17. storočia. [2] Na oltári sú sochy Kataríny Alexandrijskej, Panny Márie s Ježišom, Barbory, Vojtecha, Alžbety Uhorskej, Gála, Heleny, Martina, Štefana Uhorského, Ladislava, Gejzu, apoštolov Petra a Pavla. [3]
 

Ľavý bočný oltár Najsvätejšej Trojice je rokokový z roku 1767. Bočný oltár Piety je ranobarokový z roku 1675, doplnený plastikou z druhej polovice 18. storočia. Bočný oltár Nanebovzatia Panny Márie je barokový z roku 1741. Kazateľnica je polygonálna z polovice 17. storočia. Krstiteľnica je z prvej polovice 17. storočia. Organ je rokokový z polovice 18. storočia. V kostole sa nachádza krypta rodiny Matiašovských [4] a ich epitaf, ktorý je z roku 1697. Patronátne lavice: jedna je z roku 1682, druhá z konca 17. storočia. Obraz Ukrižovania je z druhej polovice 18. storočia. Dva oltárne obrazy sú pravdepodobne z 18. storočia. Kulisy z božieho hrobu sú z roku 1813. Zvony z roku 1701 sú od viedenského zvonolejára J. Derometa. [5] Najstarší zvon "Ladislav" je z roku 1701. [6] Kalich renesančných tvarov s nápisom z roku 1689. [7]
 

Striebornú monštranciu daroval kostolu v roku 1711 Juraj Matiašovský. Vo vizitácii z roku 1732 sa spomína fundácia 500 zlatých: 400 zl. od biskupa Ladislava a 100 zl. od Heleny Matiašovskej. V súpise z roku 1744 sa uvádzajú fundácie, ktoré kostolu dal v rokoch 1709 a 1712 Juraj Matiašovský. V roku 1825 kostol získal pozemok v hone Proti Božej muke. Pozemok Založnica získal kostol kúpou od Jozefa Gálfiho v roku 1799. Kostolu patrila lúka Na Slatvinách. V roku 1916 zobrali z veže tri zvony na zbrojársku výrobu. [8]
 

Kostol svätého Ladislava v Liptovských Matiašovciach patrí medzí najväčšie klenoty Liptova. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava - škrabaný nápis z prelomu 18. a 19. storočia na pieskovcových kameňoch v murive  foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava - škrabaný nápis z prelomu 18. a 19. storočia na pieskovcových kameňoch v murive  foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava - škrabaný nápis z prelomu 18. a 19. storočia na pieskovcových kameňoch v murive  foto © Patrik Kunec 4/2012Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018Liptovské Matiašovce - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 232 - 233.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 233.
[3] www.liptovskematiasovce.fara.sk (24.1.2015)
[4] V rámci náboženských búrok v 16. a 17. storočí členovia rodiny žijúci v Liptovských Matiašovciach prijali novú protestantskú vieru. V tomto období sa 17. mája 1643 narodil v Nižných Matiašovciach protestantským rodičom Jurajovi Matiašovskému a jeho manželke Anne Horanskej syn Ladislav. Ladislav po roku 1648 ešte ako dieťa prestúpil na katolícku vieru. Neskôr vyštudoval v Ostrihome a v Ríme teológiu. V roku 1673 sa stal bratislavským kanonikom a pôsobil ako farár v Seredi. V roku 1676 ho vymenovali za ostrihomského kanonika a v nasledujúcom roku za archidiakona v Nitre. Jeho ďalšia kariéra bola závratná. V roku 1680 sa stal titulárnym madočským opátom, v roku 1687 sa stal titulárnym biskupom v Knine (Chorvátsko), v roku 1689 bol vymenovaný za kanonika – kustóda a v decembri toho istého roku za spišského prepošta. V roku 1699 sa stal nitrianskym biskupom, uhorským kancelárom a tajným kráľovským radcom. Na podnet Ladislava Matiašovského postavili na Liptove dve veľké sakrálne stavby, nový kostol svätého Ladislava v Matiašovciach a kostol svätého Petra z Alkantary spolu s kláštorom v Okoličnom. Ladislav Matiašovský zomrel 10. mája 1705 vo Viedni. www.liptovskematiasovce.sk (24.1.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 233.
[6] www.liptovskematiasovce.fara.sk (24.1.2015)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 233.
[8 - 9] www.liptovskematiasovce.fara.sk (24.1.2015)
GPS
49.151946, 19.542625
49°09'07.0"N 19°32'33.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk